logo

Tag

Kongeparken

Kongeparken

Kongeparken på Ålgård er en temapark med over 50 aktiviteter for hele familien. EFTP var i perioden mai-juni innleid til produksjon av lydkulisser, lyddesign og etterarbeid av voiceover. Arbeidet skjedde i tett samarbeid med Kongeparkens egne prosjektledere for å gi et best mulig resultat til målgruppen.
Les mer