logo

Kongeparken

Lydproduksjon, lyddesign

Kongeparken på Ålgård er en temapark med over 50 aktiviteter for hele familien.

EFTP var i perioden mai-juni innleid til produksjon av lydkulisser, lyddesign og etterarbeid av voiceover. Arbeidet skjedde i tett samarbeid med Kongeparkens egne prosjektledere for å gi et best mulig resultat til målgruppen.

Klient:Kongeparken
Dato:juni 09, 2014
Stikkord: