logo

MNM Medieproduksjon

Post Produksjon - Produksjon - Grafisk Design

EFTP har jobbet sammen med MNM Medierproduksjon under flere produksjoner. Alt fra grafisk produksjon til ferdigstilling av lyd og bilde til reklamefilm. MNM Medieproduksjon er en av EFTPs nærmeste samarbeidspartnere, sammen med Reviere Film.

 

«Det er få som er så effektive og presise som det Erling er. Vi er utrolig glade for å kunne samarbeide med EFT Produksjon for å levere det beste til våre kunder.»

– Magnus Østrem ved MNM Medieproduksjon

Klient:MNM Medieproduksjon
Dato:oktober 17, 2013